Marek Ryćko

Kolofon

Już w średniowiecznych książkach rękopiśmienniczych istniał miły zwyczaj umieszczania na końcu tzw. kolofonu, czyli zestawu szczegółowych informacji dotyczących okoliczności powstania i sposobu wykonania dzieła. W książce drukowanej kolofon pojawił się po raz pierwszy w 1457 roku.

W obecnie wydawanych książkach zwykle kolofon jest zredukowany do metryki wydawniczej lub skromnych informacji umieszczonych na stronie redakcyjnej.

Myślę, że stronę internetową, mimo jej nowoczesności i elektroniczności też można zwieńczyć kolofonem.

Jak to wszystko zostało zrobione

Cała strona została przygotowana na komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym GNU/Linux (dystrybucja Debian).

Strony zostały napisane w prościutkim edytorze gedit, należącym do kompletu środowiska biurkowego GNOME. W tym edytorze zostały też napisane programy w języku PHP oraz kilka programów w języku AWK, które wspólnie służą do generowania stron i zapewniają m.in. ich jednolitość oraz obsługę rozwijalnego menu znajdującego się z lewej strony okna.

Logo strony zostało wykonane programem Inkscape. To niezwykle wygodny w obsłudze program do tworzenia i edycji dwuwymiarowej grafiki wektorowej. Jego możliwości są zbliżone do tych, jakie oferują słynne programy Adobe Illustrator czy Corel Draw. Wynik działania programu Inkscape został zapisany w formacie PNG, spełniającym podobne funkcje, co bardzo rozpowszechniony GIF, ale o znacznie większych możliwościach i wolnym od jakichkolwiek ograniczeń patentowych.

Wszystkie programy wykorzystane przy stworzeniu tej strony należą do kategorii wolnego oprogramowania.